Tần số HZ | Kabala

Tác dụng của nhạc tần số HZ bao gồmThư giãn và giảm căng thẳng, Tác động lên tâm trạng, Tác động lên năng lượng và tinh thần Tác động sinh học